Статті

Акредитація (реєстрація) вашого підприємства в митних органах України.

 

Якщо  статут Вашого підприємства передбачає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (або Ви – фізична особа - підприємець), згідно законодавства України Ви маєте право укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) та, відповідно, здійснювати експорт чи імпорт товарів і послуг.

Підприємство, при необхідності здійснювати митне оформлення вантажів,  до моменту здійснення такого оформлення  повинне звернутися в митний орган за місцем державної реєстрації тастати на облік(акредитуватися,зареєструватися)на митниці  – це перший, необхідний крок для проведення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Плата за реєстрацію Вас, як суб’єкта ЗЕД, митними органами не стягується. Відсутністьакредитації підприємства на митниціє підставою для відмови в митному оформленні.

Для ведення обліку в митних органах представнику підприємства (чи за його дорученням – митному брокеру) необхідно надати в митницю оригінали та завірені копії документів у згідно з переліком, затвердженим Державною митною службою України, а також облікову картку (картку акредитації) та її електронну копію, заповнені з допомогою відповідного програмного забезпечення.

Підприємству може бути відмовлено в реєстрації, якщо ним надано не повний комплект документів чи документи містять недостовірні відомості. Відповідальність за достовірність заявлених в обліковій картці відомостей несе директор підприємства. При зміні даних, вказаних в картці акредитації підприємство зобов’язане в десятиденний  строк внести до неї відповідні зміни.

Перелік документів, необхідних для акредитації (реєстрації, обліку) юридичної особи в митних органах:

 • облікова  картка підприємства та її електронна копія (складає митний брокер);
 • рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємницької діяльності (якщо власників, або уповноважених ними органів два чи більше таким рішенням є установчий договір);
 • статут підприємства (в статуті має бути зазначено право підприємства на ведення зовнішньоекономічної діяльності);
 • протокол засідання засновників про призначення директора та його паспортні данні із зазначенням місця проживання;
 • свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (або виписка з Державного реєстру) у районній державній адміністрації за його місцезнаходженням;
 • довідка органів статистики про занесення суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;
 • свідоцтво платника податку на додану вартість або довідки з податкових органів про те, що підприємство не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку;
 • довідка уповноваженого банку про наявність гривневого та (або) валютного рахунків;
 • наказ по підприємству про призначення головного бухгалтера, його прізвище, ім’я, по-батькові номери телефонів та копія паспорта;
 • наказ по підприємству про призначення працівників підприємства, відповідальних за роботу з митницею, копії їх паспортів, зразки підписів та печаток, що використовуються при оформленні документів в митних органах.

Примітка. В митні органи надаються копії документів, засвідчені печаткою підприємства,  за винятком рішення власника майна та статуту, які подаються нотаріально посвідченими.

 

Перелік документів, необхідних для акредитації (реєстрації, обліку) фізичної особи-підприємця в митних органах:

 • облікова картка підприємця та її електронна копія (складає митний брокер);
 • свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – суб’єкта  підприємницької діяльності (або виписка з Державного реєстру) у районній державній адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання);
 • реквізити Державної податкової адміністрації, яка надала код із Державного реєстру фізичних осіб – платників податку (код ЄДРПОУ адміністрації, назва, адреса, номер телефону);
 • свідоцтво платника податку на додану вартість або довідки з податкових органів про те, що підприємець не сплачує ПДВ або є платником єдиного податку;
 • довідка уповноваженого банку про наявність гривневого та (або) валютного рахунків;
 • копія паспорта, зразки підпису та печатки, що використовуються при оформленні документів в митних органах.

Примітка. В митні органи надаються копії документів, засвідчені печаткою підприємця.

 

При здійсненні митного оформлення товарів підприємством не за місцем його реєстрації в митний орган оформлення надається завірена митницею акредитації копія облікової картки підприємства. Копії документів, що були підставою для видачі картки акредитації повторно не надаються.