Статті

Сертифікат відповідності.

1. Лист-роз'яснення про відсутність необхідності обов'язкової сертифікації товарів, що ввозяться (вироблених на території України) на митну територію України.
Видається у разі вимоги митним органом сертифікату відповідності, а необхідністі в обов'язковій сертифікації даного товару немає.
2. Свідоцтво про визнання сертифікату відповідності, виданого центром сертифікації іншої країни.
У зв'язку з тим, що після розпаду СРСР, країни, які до нього входили, до цього часу користуються багатьма загальними стандартами - деякі сертифікати відповідності видані в таких країнах, грунтуються на тих же стандартах, що діють і в Україні. Таким чином деякі сертифікати, видані, наприклад в Росії, можуть бути визнані дійсними і в Україні, про що видається відповідне свідоцтво.
3. Сертифікат відповідності на партію товару
Видається на партію товару або обладнання, які ввозяться по одному інвойсу.Свідетельствует про оответствіі товару або обладнання діючим в Україні стандартам.
4. Сертифікат відповідності на продукцію, що випускається серійно.
Видається як на імпортовану, так і на вироблену в Україні продукцію. Отримати такий сертифікат відповідності можна на 1 рік, 2 роки та 5 років. У процедуру оформлення сертифікатів на 2 роки і 5 років входить обов'язковий виїзд на виробництво. При отриманні сертифіката на 5 років - підприємство-виробник (як вітчизняний, так і зарубіжний) отримує крім сертифікату відповідності на всю продукцію заводу ще й сертифікат ISO. При наявності серійного сертифікату відповідності на продукцію, що імпортується, його власник може ввозити необмежені партії товару увесь період дії. Для вітчизняного виробника при оформленні необхідний діючий на території України нормативний документ (ТУ, ДСТУ, ГОСТ тощо), відповідно до якого виготовляється його продукція.
5. Добровільний сертифікат відповідності.
Видається, якщо товар або обладнання за кодом ТНЗЕД (ДКПП) не підлягає обов'язковій сертифікації, але суб'єкту господарської діяльності він необхідний з якихось причин (найчастіше для продажу).
6. Сертифікат ISO 9000 (1/4)
ISO 9001:2000 - це міжнародний стандарт, який узагальнює передовий світовий досвід в галузі управління виробництвом, містить вимоги до організації виробництва. Стандарти ISO 9000 визнані в багатьох країнах. Існують перекладені на національні мови і адаптовані версії стандартів. Коли говорять про "Стандарти серії ISO 9000:2000", мають на увазі три міжнародні стандарти: ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 та ISO 9004:2000. Ключове поняття, яке використовується в стандартах ISO - "Система менеджменту якості" (СМЯ). Особливістю стандартів ISO є те, що вони говорять не про якість продукції, а про систему організації управління виробництвом, яке повинно забезпечувати стабільний і надійний рівень якості продукції.
За стандартами серії ISO 9000, якісною вважається та продукція, яка задовольняє як прописаним, так і передбачуваним очікуванням клієнта.
Сертифікат серії ISO 9000 (1/4), виданий вашій компанії означає, що організація роботи вашої компанії:
- Залежить від своїх споживачів, і тому розуміє їхні поточні та майбутні потреби, виконує їхні вимоги і прагне перевершити їх очікування.
- Керівники встановлюють єдність мети та напрямів діяльності організації, в якому працівники можуть бути повністю залучені до вирішення завдань.
- Працівники усіх рівнів становлять основу організації, і їхнє повне залучення дає можливість організації з вигодою використовувати їх здібності.
- Менеджери та робочий персонал на місцях розуміють процес загальної системи роботи організації і сприяють результативності та ефективності організації при досягненні її цілей.
- Йде постійне покращення діяльності організації в цілому, слідуючи останнім тенденціям науково-технічного прогресу.
- Рішення приймаються тільки на основі перевіреної інформації.
- Організація та її постачальники працюють лише на взаємовигідній співпраці.
Наявність сертифікату ISO 9000 є одним з ключових факторів успіху на вітчизняному та зарубіжному ринку. Сертифікат видається строком на 5 років з наступним продовженням.